Dutch Forwarding Conditions

NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FENEX
(Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek)
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018

DUTCH FORWARDING CONDITIONS

GENERAL CONDITIONS OF FENEX (Netherlands Association for Forwarding and Logistics) deposited at the Registry of the District Courts at Amsterdam and Rotterdam on 1 May 2018

Menu