Expeditievoorwaarden

Iedereen in de branche kent al jaar en dag de door FENEX gedeponeerde Nederlandse Expeditievoorwaarden oftewel de FENEX condities. In de loop der jaren heeft FENEX, enerzijds door wijzigingen in wet- en regelgeving, anderzijds doordat de activiteiten van een expediteur steeds breder zijn geworden, meer algemene voorwaarden ontwikkeld. Deze werden ontwikkeld om de FENEX-leden te ondersteunen en hen, al naar gelang de werkzaamheden, in staat te stellen hun contractuele rechtsverhouding met opdrachtgevers goed te regelen.

NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FENEX
(Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek)
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018

DUTCH FORWARDING CONDITIONS

GENERAL CONDITIONS OF FENEX (Netherlands Association for Forwarding and Logistics) deposited at the Registry of the District Courts at Amsterdam and Rotterdam on 1 May 2018

Menu